Nieuwe leden gezocht

Heb je een bijstandsuitkering, maak je langdurig gebruik van de wet maatschappelijke ondersteuning?
Werk je via de WSW of via het doel-groepenregister of val jij of één van je kinderen onder de Jeugdwet?
Wil je je graag sterk maken voor deze doelgroep(en)? Wil je meepraten over het gemeentelijk beleid?
Heb je praktijk- of bestuurlijke ervaring of wil je dit ontwikkelen? Heb je tijd en energie over?

Kom dan de Cliëntenraad Samenleving Wageningen versterken! Er zijn nu vacatures!

De Cliëntenraad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd. Het is een betrokken en enthousiaste groep mensen die eens per maand vergadert en ook tussen de vergaderingen door bezig is met het sociale beleid van de gemeente Wageningen.
De Cliëntenraad wil in de komende tijd nog actiever worden en heeft jouw steun daarbij nodig.

Wil je meer weten? Of heb je ideeën/vragen? Neem contact op met ons via info@clientenraadsamenlevingwageningen.nl en we spreken graag met je af.
Wil je solliciteren? Stuur dan een brief met motivatie naar info@clientenraadsamenlevingwageningen.nl