CSW Mobiel

Over.

Wat is een Cliëntenraad:

Een cliëntenraad is een onafhankelijke raad die bestaat uit personen die cliënt zijn bij de Sociale Dienst in Wageningen aangevuld met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het welzijn van de mensen in Wageningen. De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een secretaris.

Het doel van Cliëntenraad:

De cliëntenraad heeft als doel de belangen te behartigen van alle burgers van Wageningen op het gebied van Sociale Zaken en Welzijn. Vooral voor mensen die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand.

Wat doet de Cliëntenraad:

De cliëntenraad geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan het College van burgermeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. Dit advies kan o.a. gaan over

  • nieuwe maatregelen die de gemeente wil invoeren
  • oude maatregelen die in de praktijk niet goed blijken te werken, niet zinvol zijn of niet klantvriendelijk
  • ook klachten en opmerkingen van burgers die over sociale zaken en welzijn gaan worden door de raad behandeld.

Wat kan de cliënt doen:

Door het indienen van klachten en suggesties kan iedere cliënt zijn/haar stem laten horen. De Cliëntenraad roept iedereen op om dit vooral te blijven doen, zodat wij signalen door kunnen blijven geven aan de gemeente. Ook geeft het de Cliëntenraad de benodigde informatie om gegrond advies – gevraagd en ongevraagd – uit te kunnen brengen over zowel beleid als uitvoering.

De cliëntenraad kan geen individuele klachten van mensen behandelen. Wel wordt elke klacht geregistreerd en als blijkt dat er meer dezelfde klachten voorkomen dan kan de raad actie ondernemen

Powered by ABACCI