CSW Mobiel

Over.

Wat is de Cliëntenraad Samenleving?

De Cliëntenraad Samenleving is een onafhankelijke raad, die bestaat uit personen die cliënt zijn bij de gemeente Wageningen. Dus mensen die cliënt zijn via de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Sociale Werkvoorzieningen of de Jeugdwet. De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een onafhankelijke secretaris.


Het doel van Cliëntenraad Samenleving:

De Cliëntenraad Samenleving heeft als doel de belangen te behartigen van alle burgers van Wageningen op het gebied van het Sociaal Domein.


Wat doet de Cliëntenraad Samenleving?

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. De Cliëntenraad Samenleving Wageningen volgt hoe de gemeente deze

verantwoordelijkheid oppakt en uitvoert, hoe inwoners te woord worden gestaan en of inwoners het gevoel hebben dat hun zaken goed worden behartigd.

Hoe doet de Cliëntenraad Samenleving dit?

De Cliëntenraad Samenleving wil dat de gemeente op het gebied van zorg, participatie(meedoen), zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp duidelijk, transparant en met respect communiceert met de inwoners.

De Cliëntenraad zet zich in voor iedereen die hierbij ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij problemen met een uitkering, thuis zelfredzaam te blijven of om mee te doen (te participeren) in de

samenleving. Hierover praten de leden geregeld met de achterban, de inwoners van Wageningen, en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.


Uitgangspunten zijn

•            de inwoner staat centraal

•            we doen het samen

•            vertrouwen is de basis

 

De Cliëntenraad maakt zich hier sterk voor en hoort graag jouw mening en ervaringen om ook die mee te nemen.De Cliëntenraad kan geen individuele klachten van mensen behandelen. Wel wordt elke klacht geregistreerd en als blijkt dat er meer dezelfde klachten voorkomen dan kan de raad actie ondernemen

 


Powered by ABACCI