CSW Mobiel

Schulden.

AAN DE SLAG MET SCHULDEN

U krijgt vanuit de gemeente hulp bij uw schulden. De schulddienstverlening van de gemeente wordt ‘MINNELIJK TRAJECT’ genoemd. In deze folder leest u de stappen waaruit de hulp bestaat. U leest wat er van u wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten.

 

STAPPENPLAN

Fase 1

Opstarten

Fase 2

Start schuldregeling

Fase 3

Handtekening onder het overzicht

Fase 4

Voorstel om de schulden terug te betalen

Fase 5

Reactie van de schuldeisers op het aflosvoorstel

Fase 6

Akkoord op het aflosvoorstel

Fase 7

Aflossen en controle

FASE 1 OPSTARTEN

In deze eerste fase wordt de schuldregeling opgestart.

WAT GEBEURT ER IN DEZE FASE?

•     U maakt zelf een overzicht van uw schulden.

•     U krijgt een gesprek met een medewerker van schulddienstverlening.

WAAR PRATEN WE OVER TIJDENS HET GESPREK?

•     Uw overzicht met schulden.

•     Welk geldbedrag is er voor u om van te leven.

•     U krijgt uitleg over twee contracten die u moet tekenen.

•     Als u het eens bent met wat er in het contract staat, tekent u het contract.

WELKE TWEE CONTRACTEN TEKENT U?

1.           Een contract voor de schuldregeling. Hierin staan al uw rechten en plichten tijdens de schuldregeling beschreven.

2.           Een contract om uw schulden stabiel te maken. Dit is een aparte overeenkomst met uw zorgverzekeraar en de belastingdienst. Dit contract houdt in dat u 8 maanden niet de boete op uw zorgpremie hoeft te betalen. En dat u uw zorgtoeslag weer zelf ontvangt.

BELANGRIJK OM TE DOEN!

Zolang u in de schuldregeling zit, is het belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft.

BELANGRIJK OM TE WETEN!

•     Er worden nu nog geen schulden afbetaald.

•     Er is een bedrag vrijgelaten waar u van kunt leven. Dus waar u uw huur of hypotheek van betaalt of eten/drinken van koopt. In de folder wordt dit verder ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB) genoemd. Dit bedrag wordt niet gebruikt om uw schulden af te lossen.

•     Deurwaarders kunnen nog steeds geld van uw rekening afhalen of bijvoorbeeld uw spullen in beslag nemen.

FASE 2 START SCHULDREGELING

Alle schuldeisers zijn nu bekend. Een schuldeiser is een organisatie of een persoon waar u een schuld heeft en die geld van u tegoed heeft.

WAT DOEN WIJ?

•     Wij beginnen met geld opzij te zetten voor de schuldeisers.

•     Wij vragen het precieze bedrag van de schuld op bij de schuldeisers.

•     Wij vragen uitstel van betaling aan bij de schuldeisers.

•     Wij laten u binnen 120 dagen weten of de schuldregeling doorgaat.


FASE 3 HANDTEKENING ONDER HET OVERZICHT

WAT DOEN WIJ?

Wij maken een overzicht van de schulden. Dit doen wij als alle schuldeisers hebben doorgegeven hoe hoog de schuld is. Dit overzicht sturen wij naar u toe. 

WAT DOET U?

•     U controleert of al uw schuldeisers op het overzicht staan. De bedragen hoeft u niet te controleren. Als bedragen erg afwijken van de bedragen die bij u bekend zijn, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

KLOPT HET OVERZICHT?

•     Zet dan uw handtekening onderaan en het stuur het terug naar de gemeente Wageningen. o E-mail: schulddienstverlening@wageningen.nl o Post: Gemeente Wageningen,

                      Postbus 1, 6700 AA Wageningen

KLOPT HET OVERZICHT NIET? 

Neem contact met ons op. Dat kan via telefoon 0317-492911 of e-mail naar schulddienstverlening@wageningen.nl.

FASE 4 VOORSTEL OM DE SCHULDEN TERUG TE BETALEN

Dit voorstel wordt een ‘aflosvoorstel’ genoemd. In dit voorstel staat hoeveel geld u wanneer terugbetaalt aan de schuldeiser. De schuldregeling via de gemeente is een minnelijk traject. Dat betekent dat de schuldeiser met het aflosvoorstel akkoord kan gaan of niet.

WAT DOEN WIJ?

•     Wij wachten totdat wij het ondertekende schuldenoverzicht van u terug hebben ontvangen. Dan maken wij het aflosvoorstel en sturen dit naar de schuldeisers.

•     Daarna is het wachten op de reactie van de schuldeisers op het aflosvoorstel. Dit duurt meestal ongeveer zes weken.

WAT DOET U?

•     U hoeft niets te doen.

FASE 5 REACTIE SCHULDEISERS OP HET AFLOSVOORSTEL

Als alle schuldeisers hebben gereageerd op het voorstel nemen we contact met u op. U hoeft dus niks te doen.

SCHULDEISERS GAAN AKKOORD MET HET VOORSTEL Ga naar stap 6 in deze folder.

SCHULDEISERS GAAN NIET AKKOORD MET HET VOORSTEL

U krijgt van ons een brief. In deze brief vragen wij u of u in aanmerking wilt komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

WAT IS DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN? Als de schuldregeling niet via de gemeente lukt dan kan de rechtbank om hulp worden gevraagd. Dit gaat dan via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Als u een aanvraag WSNP wilt doen dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Doet u niets? Dan blijven uw schulden bestaan.

FASE 6 AKKOORD OP HET AFLOSVOORSTEL

Alle schuldeisers gaan akkoord met het aflosvoorstel.

WAT DOEN WIJ?

•     U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw schuldregeling doorgaat.

•     Wij sturen ook alle schuldeisers een brief waarin staat dat de schuldregeling doorgaat.

•     Wij zijn al gestart met het opzij zetten van geld om uw schuld te kunnen terugbetalen. Dat blijven wij doen tijdens het hele traject.

FASE 7 AFLOSSEN EN CONTROLE

WAT GEBEURT ER?

•     Na één, twee en drie jaar is er een controle. Wij vragen dan gegevens bij u op om uw inkomsten te controleren. Ook berekenen wij opnieuw het Vrij Te Laten Bedrag.

•     Wij controleren ook of u aan alle verplichtingen uit het plan van aanpak heeft voldaan.

•     Na de controle wordt het geldbedrag dat gespaard is om uw schulden af te lossen, overgemaakt aan de schuldeisers

•     De derde controle is de eindcontrole.

GOED OM TE WETEN!

•     Bij geen bijzonderheden hoort u tussen de controles door niets van ons.

•     Het is wel belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie aan ons doorgeeft.

•     U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft

•     Soms hebben we aanvullende gegevens nodig. Deze vragen we dan bij u op.

TOT SLOT SCHULDREGELING AFGEROND

Drie jaar schuldregeling vraagt doorzetten en volhouden. Na drie jaar zijn de meeste mensen schuldenvrij. Dat is niet altijd zo. U bent vrij van schulden als alles goed is verlopen. Dat weten we nooit zeker van tevoren. Soms vinden er veranderingen plaats waardoor het niet lukt. Als afspraken niet worden nagekomen, slaagt de schuldenregeling ook niet.

BLIJF VRIJ VAN SCHULDEN

•   Houd balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat betekent dat uw uitgaven niet groter zijn dan uw inkomsten. En dat u bewust geld uitgeeft en kiest wat wél en niet kan.

VEEL GESTELDE VRAGEN

WAT IS DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP)?

Gaan de schuldeisers niet akkoord met het voorstel dat naar hen is gestuurd? Misschien komt u dan in aanmerking voor de


Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). U moet dit bij de rechtbank aanvragen. Wij helpen u dan met de brief aan de rechtbank. De rechtbank kan dan de zitting voorbereiden. Meer informatie hierover vindt u op www.bureauwsnp.nl


HOELANG DUURT DE SCHULDREGELING?

De schuldregeling via de gemeente duurt meestal drie jaar. U moet dan alle afspraken die gemaakt zijn nakomen.

WELKE RECHTEN EN PLICHTEN HEEFT U?

Er is een geldbedrag vastgesteld om uw vaste lasten te betalen. Dit wordt Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) genoemd. Dit bedrag is voor de volgende zaken:

•     Kosten voor gas, water, licht, huur/hypotheek en verzekeringen.

•     Geld voor boodschappen.

•     Geld voor kleding en persoonlijke verzorging.

•     Auto/reiskosten als dat noodzakelijk is voor werk.

•     Kosten voor bewindvoering.

EXTRA INKOMSTEN

Alle inkomsten boven het Vrij Te Laten Bedrag worden opzij gezet voor de schuldeisers. U heeft 3 jaar geen geld voor extra uitgaven. Krijgt u meer inkomsten? Dan wordt dit geld besteed om de schuld terug te betalen. Extra inkomsten zijn bijvoorbeeld:

•     Teruggave van belastingen.

•     Een deel van uw vakantiegeld of eenmalig extra salaris zoals een bonus.

•     U mag wel elk jaar een gedeelte van uw vakantiegeld zelf houden.

ER KOMEN TOCH NOG DEURWAARDERS

Dat kan inderdaad het geval zijn. Een schuldenregeling kan pas starten als alle schulden bij ons bekend zijn. En als alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met ons voorstel. Dat leest u in fase 3 en 4 in deze folder. Zijn de schuldeisers akkoord gegaan met het voorstel? Dan kunnen er geen deurwaarders meer aan de deur komen. Wij vragen deurwaarders wel al eerder te stoppen met hun maatregelen. De schuldeiser beslist zelf of hij hiermee stopt of niet. Zij mogen beslag leggen op uw loon, bankrekening en spullen in huis. Belt een deurwaarder bij u aan? Vertel dan altijd dat u gestart bent met een schuldregeling bij de gemeente Wageningen. 

WAAROM WORDT DE SCHULD SOMS GROTER TIJDENS DE AANVRAAG VAN DE SCHULDREGELING?

Schulden kunnen oplopen door rente die moet worden betaald over de schuld. Schuldeisers zijn niet verplicht om de renteberekening stop te zetten tijdens de minnelijke regeling.

WAAROM DUURT DE REACTIE VAN SCHULDEISERS OP HET AFLOSVOORSTEL ZO LANG?

De stappen 2-6 beschreven in deze folder kosten tijd. Er wordt een termijn aangehouden van 120 dagen. Daarna is meestal duidelijk of er een schuldenregeling kan worden getroffen.

MIJN VRAAG STAAT NIET IN DE FOLDER

Wilt u meer weten over de schuldregeling? Neem dan contact op met de medewerkers van schulddienstverlening. Zij zijn bereikbaar onder het nummer 0317- 492911 of e- mail schulddienstverlening@wageningen.nl.

CONTACTGEGEVENS STARTPUNT

Bij het Startpunt kunt u terecht als u vragen heeft, bijvoorbeeld over wonen, welzijn, onderwijs, werk, opvoeden, (mantel)zorg en ondersteuning.

 Bezoekadres:       Rooseveltweg 408A

Postadres: Postbus 1 6700 AA Wageningen

Openingstijden: 

Maandag tot en met donderdag van

 9.00-17.00 uur. Vrijdag van 9.00-13.00 uur

Telefoon:               0317-410160

Website: www.startpuntwageningen.nl E-mail: startpunt@wageningen.nll

Facebook:             @StartpuntWageningen

Twitter:                   @StartpuntWag

  nstagram:             Startpuntinwageningen

 Whatsapp:             06-22592434


Powered by ABACCI