CSW Mobiel

Nieuwsbrief.

Maart 2020 CORONA informatie   

Geachte heer, mevrouw,

U heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van nieuws van de Cliëntenraad Samenleving Wageningen. Fijn om op deze manier contact met u te hebben.

De Cliëntenraad Samenleving behartigt de belangen van alle cliënten van de gemeente. U bent cliënt van de gemeente als u een Wmo-voorziening heeft, als u bijstand ontvangt, als u of één van uw kinderen onder de Jeugdwet valt, als u werkt via de Wet Sociale Werkvoorzieningen of het doelgroepenregister of als u van de gemeentelijke schuldhulpverlening gebruik maakt.

Activiteiten:

Onderstaande activiteiten komen te vervallen.

Inloopmoment op woensdag 18 maart in de winkel van de binnenstad Hoogstraat 60 in Wageningen. 

Vergadering van de Cliëntenraad op donderdag 19 maart in de raadzaal van het Stadhuis in Wageningen.


Zoek je hulp? Een luisterend oor?

Contact met anderen is misschien nu minder vanzelfsprekend.

Vergeet niet dat een praatje aanknopen net zo gemakkelijk gaat via de telefoon.

Bel: 0317-41 30 88 of mail: coronahulp@welsaam.nl

Klussen buitenshuis:

Heb je iemand nodig die de boodschappen voor je doet?

Moet je hond worden uitgelaten?

Heb je oppas nodig voor je kinderen?

Bel: 0317-41 30 88 of mail: coronahulp@welsaam.nl

Welke hulp dan ook:

Zoek je naar structuur in je dag? Of wil je graag met een professional in gesprek over hoe jij je voelt? Bel het nummer of bekijk via onderstaande link welke organisaties er voor jou zijn.

https://welsaam.nl/coronahulp/

We wensen u heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.


Maart 2020


Activiteiten:

Inloopmiddag 12 maart van 13.30 tot 16 uur in Ons Huis, Harnjesweg 84 in Wageningen. U bent welkom van 13.30 uur tot 16 uur.

Inloopmoment op woensdag 18 maart in de winkel van de binnenstad Hoogstraat 60 in Wageningen. U bent welkom tussen 10.00 uur tot 11.00 uur.

 

De Cliëntenraad gaat graag met u in gesprek over hoe u de dienstverlening van de gemeente ervaart en wat u vindt dat er beter zou kunnen. De Cliëntenraad is onafhankelijk, luistert naar uw verhaal en daar waar nodig geeft ze ongevraagd advies aan de gemeente. Uw verhaal blijft ten alle tijden anoniem. U bent niet verplicht te komen.

 

Vergadering van de Cliëntenraad op donderdag 19 maart van 13.30 uur tot 16.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis in Wageningen.

 


Powered by ABACCI