Links

Handige en interessante links naar andere organisaties en instanties

Platform Wageningse ouderen

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Voedselbank Neder-Veluwe en Omstreken

Het helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. Voedselpakketten worden verstrekt wanneer mensen om welke reden dan ook zelf te weinig geld overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud.

Startpunt – Gemeente Wageningen

Bij het Startpunt kunt u terecht met vragen over wonen, werk, zorg, opvoeding en geldzaken. Wij zijn er voor jong en oud. Lees hier meer informatie over het Startpunt.

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.

SchuldHulpMaatje Wageningen

Uit de financiële problemen met SchuldHulpMaatje Wageningen. Heb je financiële problemen en kom je er niet meer uit? Of kun je moeilijk rondkomen? Dan heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt zonder te oordelen.

MEE – maak meedoen mogelijk

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet, een inclusieve samenleving. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dat is ons uitgangspunt.
10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning 

Vrijwilligers Centrum Wageningen

Hulp nodig?
Heeft u hulp van een vrijwilliger nodig? Lees wat wij voor je kunnen doen. Vrijwilligerswerk doen?
Er is van alles te doen. Met je handen of juist met je hoofd. Binnen of buiten. Bij mensen thuis of voor organisaties. Eenmalig of juist regelmatig.

Landelijke Cliëntenraad

Landelijke Cliëntenraad – De Landelijke Cliëntenraad | Bestaanszekerheid voor iedereen (landelijkeclientenraad.nl) De Landelijke Cliëntenraad
De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen
De LCR vertegenwoordigt mensen die een uitkering, pensioen of (financiële) ondersteuning krijgen van de overheid. Landelijke organisaties van mensen met een uitkering of pensioen hebben zich verzameld in de LCR.

Bijstandsbond

De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam behartigt de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen.

BijstandsBlues

De bijstand is een lastig fenomeen. Het is pest en zegen tegelijk. De een vindt het een gunst en voor de ander is het een recht!