Adviezen

Advies IkDoeMee-Fonds en Vluchtelingen

De Clientenraad Samenleving Wageningen vindt het vanuit een humanitair oogpunt een goed idee om alle Wageningse vluchtelingen, ook zonder papieren, te kunnen laten participeren in het IkDoeMee-Fonds en hen zo de kans te geven sport te beoefenen en mee te doen met cultuur. CSW heeft dus positief geadviseerd op de adviesaanvraag van het college. Het gaat om mensen die heel weinig geld hebben en op deze manier meer betrokken worden bij de Wageningse samenleving.

Advies IkDoeMee-Fonds en Vluchtelingen

Advies Beschut Werken en Vangnetplekken

Advies van de Clientenraad omtrent het voorgenomen beleid omtrent beschut werken en de vangnetplekken. De raad adviseert positief.

Advies omtrent de Verordening en Nadere Regels Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet

Gevraagd advies op het Concept verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning en Concept nadere regels Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet Wageningen 2018.

Advies aanvraag verordening en nadere regels

CONCEPT Advies Regels en verordeningen

Bijlage adviesaanvraag – NADERE REGELS 2018 met wijzigingen

Bijlage adviesaanvraag – VERORDENING 2018 met wijzigingen